SHEHAP

27.05.2021

Hankkeella ei ollut minkäänlaista visuaalista ilmettä entuudestaan. Tästä syystä aloitimme suunnittelutyön logosta. Logon lisäksi suunnittelimme visuaalista ilmettä muun muassa Powerpoint- ja Word-tiedostojen muodossa.

Työmme alkoi yhteisellä palaverilla asiakkaan kanssa, jonka aikana kartoitimme heidän tarpeensa ja toiveensa. Pitkin matkaa esittelimme työtämme asiakkaalle, jopa kansainvälisessä hankekokouksessa saakka. Lopputuotteena syntyi visuaalinen ilme, joka on sekä käytännöllinen että monikäyttöinen.

Asiakas kommentoi yhteistyötä näin:

”Yhteistyö sujui aivan loistavasti. Kaikki onnistui ajallaan, ja kokoukset olivat selkeitä.  Meidän toiveemme otettiin hyvin huomioon ja materiaaleista ja logosta tuli paremmat, mitä olimme edes ajatelleet. Materiaali tulee varmasti innostamaan projektiin osallistuvia nuoria!”